છેલ્લા શ્વાસ લેતા પતંગિયા ની વ્યથા :


 

 

 

sunder

 

 

છેલ્લા શ્વાસ લેતા પતંગિયા ની વ્યથા :

આખી જિંદગી મે કવિ,ગજલકાર,શાયર,અને કઈક કેટલા લેખકો ની સેવા કરી

આજે વિદાય લેતી વખતે એક પ્રાથના જરૂર કરીશ કે

આવતા જન્મે મને પણ કવિ બનાવે મારે જોવું છે

ખરેખર હું આટલો સુંદર છું?

Categories: Gujrati Suvichar | Tags: , , , , , , , | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “છેલ્લા શ્વાસ લેતા પતંગિયા ની વ્યથા :

  1. વાહ ક્યા બત હે, ખૂબજ સરસ.

  2. satish jadwani sp

    ખુબ સુંદર

  3. aa chelaa shvash nthi aa to shruaat che jidgini, tuj ma hu chu ane mujma tu che, hu to patgyani disine chu, patgiyu to tujama che, ene banaveli rachnama hu kon ane tu kon jivie chie apne badhama.

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: