Happy Friendship Day


Happy Friendship Day

"હ્રદય મારૂ છે ગુજરાતી"

Happy Friendship Day 

 મિત્રતા ની વ્યાખ્યા કરવી ખુબ જ અઘરી છે,

મિત્રતા એ જીવનનો એક એવો સંબંધ છે જેમાં કોઈ બંધન નથી,

મિત્રતા જ્યારથી જીવન માં પ્રવેષ કરે છે ત્યાર થી એ મિત્રતા આપણી એક અલગ ઓળખાણ એક અસ્તિત્વ ઉભું કરે છે

 જેમાં આપણે વિતાવેલો દરેક પળ અવિસ્મરણીય છે,

મિત્રો સાથે વિતાવેલી દરેક પળ જીવન ની ગમે તેટલી પુંજી આપવા છતાંય

એ પળો ખરીદી શકાય એવી નથી હોતી,

મિત્રો આ બંધન વગરના સંબંધ ને જિંદગીભર સંભાળી ને રાખજો.

મિત્રતા દિવસ ની દરેક મિત્રો ને શુભેચ્છા !!

-હિના કુલાલ

 

View original post

Categories: Uncategorized | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Happy Friendship Day

  1. dee35(USA)

     બહેન હીના,આપને પણ ફ્રેન્ડશીપ દીવસની શુભેચ્છા. Deejay.

    . From: હ્રદય મારૂ છે ગુજરાતી To: dthakore35@yahoo.com Sent: Sunday, August 2, 2015 1:08 AM Subject: [New post] Happy Friendship Day #yiv6417677308 a:hover {color:red;}#yiv6417677308 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv6417677308 a.yiv6417677308primaryactionlink:link, #yiv6417677308 a.yiv6417677308primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv6417677308 a.yiv6417677308primaryactionlink:hover, #yiv6417677308 a.yiv6417677308primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv6417677308 WordPress.com | hinakulalhradaymaruchegujrati posted: “Happy Friendship Day ” | |

  2. very nice work dear…

Leave a Reply to sneha patel - akshitarak Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: